Językowe espresso – blog o języku polskim i tłumaczeniach

Cyfrowo-słowny zapis liczebników

liczebniki porządkowe

Polszczyzna jest językiem fleksyjnym i śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że z tego powodu pojawia się najwięcej błędów. Kłopoty z odmianą wyrazów bardzo często zdarzają się rodzimym użytkownikom języka polskiego, ale dla obcokrajowców oznacza to prawdziwe tarapaty. Zdarza się więc, że nadawca jakiegoś komunikatu za wszelką cenę chce ułatwić jego odbiór. Tak bardzo, że dopisuje końcówki fleksyjne na przykład do liczebników.

Powszechnie wiadomo, że nadgorliwość nie prowadzi do niczego dobrego, a w tym przypadku droga do powstania błędów jest bardzo krótka. Bo komu z nas nie wzrosło ciśnienie na widok tablicy z napisem 1-go Maja? Równie często można się spotkać z zapisem 3-go Maja, jak również z takimi efektami kreatywności językowej:

 • W latach 90-tych
 • W czasie 6-u lat
 • 10-cio metrowy
 • 4-ech
 • 6-ciokilogramowy.

Czasami nie warto jednak zbyt mocno kombinować. Poniżej kilka przykładów prawidłowego zapisu wyrazów złożonych, których częścią jest liczebnik:

 • 6-letnia
 • 5-procentowy
 • 10-metrowy
 • 6-kilogramowy
 • XX-lecie
 • 80-letni
 • 10-złotowy.

Jak uniknąć tego typu błędów? Wystarczy pamiętać o kilku logicznych zasadach i życie (a konkretnie pisanie) od razu staje się łatwiejsze.

1. Po liczebnikach porządkowych (oznaczających kolejność) stawiamy kropkę. Po prostu, bez zbędnych kombinacji piszemy: na 3. piętrze, w 2. klasie itd. Należy przy tym pamiętać, że nie stawiamy kropki w zapisach dat, jeśli nazwa miesiąca została zapisana słownie (np. 16 marca). Tak więc jedyny poprawny zapis spornej nazwy ulicy to 3 Maja. Kropkę można natomiast pominąć, jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że mamy do czynienia z liczebnikiem porządkowym.

2. Nie stawiamy kropki, jeśli liczebnik został oznaczony cyfrą rzymską.

3. Jeżeli liczebnik jest częścią wyrazu złożonego, po łączniku dopisujemy jedynie drugi człon: 2-krotny, 5-kilogramowy, 3-metrowy.